Calendar of Events 当前所在位置:首页 > 暑期学校 > 2023 > Calendar of Events

日期

时间

内容

地点

7月8(星期六)

13:00-17:00

学生报道

转化楼E200

17:00-20:00

欢迎晚宴+破冰

 

79星期日

9:00-9:45

迎新介绍

转化楼E200

10:00-11:00

讲座

转化楼E200

11:00-11:30

自我介绍

转化楼E200

11:30-13:30

午休与讨论

 

13:30-15:00

研究院参观+小组讨论

转化楼E200

15:00-16:00

讲座

转化楼E200

16:30-21:00

外滩夜游

 

710星期一

9:03-10:30

闵行校区参观

 

10:30-11:30

大学生创新中心参观

 

11:30-13:00

午休及讨论

 

13:30-16:00

讲座

转化楼E200

711星期二

9:00-11:30

上海市第九人民医院参观

 

11:30-13:30

午休及讨论

 

13:30-14:30

讲座

转化楼E200

14:30-16:00

项目讨论

转化楼E200

20:00-21:00

零号湾大讲坛【线上】

转化楼E200

712星期三

10:00-11:00

讲座

转化楼E200

11:30-13:30

午休及讨论

 

14:00-16:30

讲座

转化楼E200

713星期四

10:00-11:30

讲座

转化楼E200

11:30-13:00

午休及讨论

 

16:00-17:00

上海市胸科医院 参观

 

714星期五

10:30-11:30

讲座

转化楼E200

11:30-13:00

午休及讨论

 

13:00-15:00

项目讨论

转化楼E200

15:00-16:00

讲座

转化楼E200

715星期六

10:00-11:00

讲座

转化楼E200

11:00-13:30

午休及讨论

 

13:30-16:00

项目汇报+颁奖典礼+闭幕

转化楼E200

 

友情链接
沪交ICP备20190057 版权所有 上海交通大学医疗机器人研究院   流量统计
医疗机器人研究院